Vakcinácie:

Pes

Infekčné ochorenia - Psinka, Inf. hepatitída, Inf. laryngotracheitída, Parvoviróza, Parainfluenza

19€

Infekčné ochorenia + Leptospiróza

21,50€

Infekčné ochorenia + Leptospiróza + Besnota

25€

Besnota

15€


Mačka

Infekčné ochorenia - vírusová rinotracheitída, caliciviróza, panleukopénia                                   20€

Besnota                                                                                                                                                  15€


Králik

Mor + Myxomatóza                                                                                                                                   6€

Stomatologické ošetrenie

Ošetrenie zubného kameňa 

55€

Extrakcia zubu

7€

Extrakcia zubu - chirurgická

15€

Chirurgia mäkkých tkanív

Sterilizácia mačka

80€

Kastrácia kocúr

50€

Sterilizácia sučka 

- do 10 kg

100€

Sterilizácia sučka

- od 10 - 20 kg

130€

Sterilizácia sučka

- nad 20 kg

150€

Kastrácia pes

- do 10 kg

80€

Kastrácia pes

- od 10 do 20 kg

90€

Kastrácia pes

- nad 20 kg

100€

Ostatné zákroky naceňujeme individuálne

Ostatné

Klinické vyšetrenie

11,50€

Čip, čipovanie, vystavenie pasu a registrácia

40€

Hematologické vyšetrenie krvi

15€

Biochemické vyšetrenie krvi

9 parametrov

25€

USG vyšetrenie

25€

USG vyšetrenie - cielené

15€

USG vyšetrenie - kontrolné

10€

https://www.facebook.com/AnimalClinicBratislava