Očkovanie šteniat

25.01.2022

Keď Vám záleží, aby Vaše šteniatko malo čo najlepší štart do života.

Ako je to teda s očkovaním?

Základná vakcinačná schéma šteniatka začína primovakcináciou (1. dávka) v 8 týždni života. Pri nepriaznivej nákazovej situácii, prípadne pri šteniatkach odchovaných na umelej výžive začíname s prvou vakcínou vo veku 6-8 týždňov. Veľmi dôležité je nezačať s vakcináciou šteniatka príliš skoro. Nemalo by sa tak stať pred 6. týždňom veku, pretože v imunitnom systéme mláďat sú ešte aktívne materské protilátky získané z kolostra. Tieto protilátky môžu eliminovať účinok vakcíny skôr ako dôjde ku stimulácii imunitného systému šteniat a vytvoreniu si tak vlastných protilátok.

Šteniatka by mali byť v tej dobe už odčervené a klinický zdravé. Preto je nevyhnutné pred vakcináciou šteniatko vyšetriť veterinárnym lekárom.

Očkujú sa len plne zdravé psíky, ktoré sú zbavené vnútorných parazitov a feny mimo ruje a gravidity.

Optimálny revakcinačný interval medzi očkovaniami je 3-4 týždne. Až po poslednej revakcinácii je možné šteniatko vystaviť kontaktu s väčším množstvom psov bez väčšieho rizika infekcie. Chránenosť organizmu v prípade prvého očkovania nenastáva okamžite po opustení ambulancie. Prvá dávka len naštartuje imunitný systém, no ani zďaleka nevytvorí dostatočnú hladinu protilátok pred nebezpečnými často smrteľnými chorobami.

Ak sa revakcinácia (2. dávka) oneskorí z dôvodu prejavu zdravotných problémov v čase termínu očkovania je nutné vakcinačnú schému začať odznova.

Aby bola zachovaná vysoká úroveň ochrany zvieratka je potrebné, aby bolo očkovanie opakované v pravidelných intervaloch podľa odporúčaní výrobcu vakcín. Každoročná revakcinácia je nevyhnutná hlavne proti parainfluenze a leptospiróze.

Povinné očkovanie vs. odporúčané 

Povinné očkovanie: 

R - Rabies vírus (Besnota)

Besnota je povinná zo zákona a nie je sa čomu čudovať. Je to takmer 100% smrteľné ochorenie. Posledné roky sa môžeme hrdo pýšiť, že Slovensko je krajina bez výskytu besnoty. No aby to tak zostalo je potrebná vysoká očkovanosť a tým aj chránenosť našej krajiny pred nástrahami našich susedných krajín, kde sa besnota ešte stále vyskytuje. Každoročne sa proti besnote očkujú a monitorujú aj divo žijúce zvieratá.

Odporúčané očkovanie: 

D - Distemper vírus (Psinka)

H - inf. Hepatitída a laryngotracheitída

P - Parvoviróza

Pi - Parainfluenza

L - Leptospiróza

Určite si každý z Vás všimol tieto písmená na nálepke vakcíny v očkovacom preukaze. Sú to skratky pre ochorenia proti ktorým je zvieratko očkované.

Úplne najzákladnejšia vakcinačná schéma vyzerá takto:

7 - 8 týždeň - 1. dávka DHPPiL

10 - 12 týždeň - 2. dávka DHPPiL

A následne 3 - 4 týždne po predchádzajúcom očkovaní sa zvykne zaočkovať besnota.

Vakcinačnú schému Vám podľa potreby upravý veterinár. Výrobcov vakcín je mnoho, no princíp vakcinačnej schémy rovnaký.

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa vnímavého druhu mäsožravca (pes, mačka, fretka, kožušinové zvieratá), je povinný v súlade s § 17 zákona č. 39/2007 Z. z. na vlastné náklady zabezpečiť pri zvieratách starších ako 3 mesiace jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej registrovanej vakcíny (1 x ročne, 1x za 2 roky resp. 1x za 3 roky)

Doplnkové očkovania:

Kotercový kašel - od 6 týždňa veku. Kotercový kašel by sme mohli zaradiť už aj medzi odporúčané vakcíny, nakoľko toto ochorenie je vysoko infekčné a dokáže nepekne potrápiť psíka ale aj majiteľa. Niketoré zariadenia ako napr. hotely pre psov toto očkovanie vyžadujú.

Borelióza - od 3 mesiaca veku. Borrelia sa šíri krvou, lymfou alebo lokálne v koži. Preniká cez sliznice a dostáva sa až do nervového systému. Klinické príznaky sa objavujú až po dlhšej dobe, spravidla v rozmedzí 2 - 5 mesiacov od prisatia kliešťa a v závislosti od imunitného systému psa. Podmienkou prenosu infekcie je, aby bol pes infikovaný slinami pozitívneho kliešťa, ktorý je na ňom prisatý minimálne 24 hodín.

Microsporum canis - od 3 mesiaca. Microsporum canis je dermatofytná huba, ktorej prirodzenými hostiteľmi sú mačky a psy. M. canis sa ľahko prenáša aj na človeka.

Tetanus - má vo väčšine prípadov smrteľný priebeh, je to však ochorenie veľmi vzácne - na rozdiel od ostatných vymenovaných infekcií. V prvom roku sa vakcinuje 2x, v rozmedzí 3 týždňov, imunita nastúpi o 14 - 21 dní a trvá 2 roky. Potom je nutná revakcinácia.

Herpesvírus - vakcína je využívaná u gravidných súk, u ktorých sa chce predísť nákaze Herpesvirusom, ktorý u gravidných súk spôsobuje potrat a predčasný pôrod, čím spôsobuje straty chovateľom a ohrozuje zdravie súk. Prvá dávka sa podáva počas ruje alebo 7 až 10 dní po spárení a 2.dávka sa aplikuje 1-2 týždne pred očakávaným pôrodom.

Ako prebieha očkovanie?

Zvieratko sa vždy pred očkovaním vyšetrí, či neprejavuje niektoré z príznakov oslabenia organizmu. Vpichom pod kožu najčastejšie medzi lopatky, kde je kožná riasa najvolnejšia sa aplikuje očkovacia látka, v objeme vždy 1ml pre akúkoľvek veľkosť pacienta. Miesto vpichu sa nedezinfikuje aby sa predišlo inaktivácii očkovacej látky dezinfekčným činidlom.

Aké komplikácie môžu po očkovaní nastať?

Majiteľ by mal byť vždy oboznámený o možných nežiaducich účinkoch vakcíny. Najnebezpečnejšia a najvzácnejšia je anafylaktická reakcia s rozvojom šoku. Nastáva do 10 až 30 minút po očkovaní a je potrebný promptný zásah lekára. Po prvom očkovaní, kde ešte nevieme ako zvieratko bude reagovať na dané antigény, odporúčame pár minút pobudnúť v čakárni. Oneskorená alergická reakcia môže nastať do niekoľkých hodín (väčšinou 4-6) po očkovaní a prejavuje sa opuchom viečok, papuľky, či celkovej žihľavky. Tieto zmeny už nie sú život ohrozujúce a sú taktiež ojedinelé, dajú sa efektívne riešiť antihistaminikami. Taktiež menej časté býva vracanie, hnačka, celková slabosť, mierna horúčka, či bolesť v mieste vpichu. Niekedy v mieste očkovania vznikne nebolestivá hrčka do veľkosti lieskového orecha, ktorá sama do 2-3 týždňov vymizne.

Zvieratko, ktoré bolo očkované musí mať aspoň 2-3 dni, ideálne týždeň kľudový režim. Neiniciovať žiadne dlhé prechádzky a ani výcvik. 10 dní pred a 10 dní po sa neodporúča ani podávanie antiparazitík.

Na čo si dať pozor !

  • Ak Vám predávajúci tvrdí, že šteniatko je očkované a v preukaze má len nálepku vakcíny bez pečiatky veterinárneho lekára, tak sa k nemu bude pristupovať v očiach veterinára ako k neočkovanému.
  • Pri kúpe dbajte na to, aby ste boli s predchádzajúcou anamnézou šteniatka oboznámený - presný dátum posledného odčervenia (najlepšie zapísaný v očkovacom preukaze) a názov prípravku akým odčervené bolo, popr. iné lieky.

  • Nezabúdajte, že šteniatko pri zmene majiteľa už musí byť čipované a zmenu majiteľa v centrálnom registri spoločenských zvierat zo zákona musí spraviť predávajúci. Je to zároveň aj dôkaz, že šteniatko patrí Vám a že ste ho napr. neodcudzili zo susedovho dvora :) 
https://www.facebook.com/AnimalClinicBratislava