Záleží nám na tom čo robíme 

MVDr. Andrea Betková, rod. Gloneková

Ukončené vzdelanie  

 • 2017 -  UVLF v Košiciach
 • Počas štúdia stáž na klinike Cassovet - Košice
 • 2017 - 2019 veterinárna nemocnica s NON STOP pohotovosťou - Bratislava
 • 2019 - vlastná prax - Animal clinic

Absolvované semináre a workshopy

 • 2019 - Nová Lehota - Seminár dermatológie a lab. dg.
 • 2018 - Eastern European regional Veterinary Conference Zahreb
 • 2018 - Senec - jarný kongres SAVLMZ - chirurgia mäkkých tkanív
 • 2018 - Nitra - NOVÁ VETERINÁRIA - akútny a kritický pacient
 • 2018 - Košice - Sonografický  workshop
 • 2018 - Bratislava - Vektormi prenášané ochorenia na SVK
 • 2018 - Nová Lehota - KVLSR
 • 2017 - Jasná - XVI. kongres KVLSR - Dermatológia
 • 2016 - Brno - 24. VÝROČNÁ KONFERENCIA ČAVLMZ
 • 2016 - Senec - INTERNÁ MEDICÍNA
 • 2015 - Nitra - NOVÁ VETERINÁRIA - endokrinológia malých zvierat
 • 2014 - Nitra - NOVÁ VETERINÁRIA - neurológia spoločenských zvierat


https://www.facebook.com/AnimalClinicBratislava